Vanliga frågor

Vilka öppettider gäller?

Myggan är en heltidsförskola med öppettider måndag – fredag kl. 07.00 – 17.00. Vi har stängt vissa studiedagar och klämdagar.

Hur stora är barngrupperna?

Vi har två barngrupper: Lilla Myggan för barn upp till tre år och Stora Myggan för dem mellan tre och sex år. Vi brukar ha ungefär 10 barn på Lilla och 20 barn på Stora (kan skilja lite från år till år beroende på årskullar).

Hur är personaltätheten?

Vi har 1 personal på 4-5 barn och sällan okända vikarier.

Hur mycket får barnen vara ute?

Barnen är ute mycket. Vi har en fantastiskt tomt som inbjuder till lek och rörelse (gräsytor, skogsdunge, fruktträd, klätterställningar, gungor, kök, bil/cykelväg, gå på lina, sandlådor, kulle o.s.v). Dessutom har vi tillgång till skog i närheten och alla barn går på utflykt dit varje vecka för naturskola.
Vi öppnar ute 7:00-9:00 och stänger ute mellan 15:00-17:00 året runt. April till Oktober är vi ute i stort sett hela eftermiddagarna.

Hur tillagas maten?

Maten kommer från en cateringfirma som levererar högkvalitativ ekologisk mat. På så vis får vi bättre mat än vad vi skulle kunna tillaga själv samtidigt som all vår personal kan fokusera på barnen.
Barnen dukar fram och plockar undan efter sig.

Vad är vitsen med kooperativ?

Barnen är det viktigaste vi som föräldrar har, och i vårt samhälle är det inte alltid som föräldrarnas intressen tas tillvara (inte ens i barnomsorgen). Genom att själva driva verksamheten har vi full insyn i hur verksamheten bedrivs och vi kan ändra på saker som inte är bra. Det är dessutom oundvikligt att föräldrar lär känna varandra, och det är något väldigt bra eftersom våra barn kommer att växa upp tillsammans. Föräldrarnas insatser ger dessutom ökade resurser för verksamheten.

Vad ställer föräldrakooperativet för krav på dig som förälder?

Det innebär att du troligen engagerar dig mer aktivt än om du har ditt barn på en kommunal förskola. Två gånger om året träffas vi alla på en lördag förmiddag och fixar på gården; de vuxna fixar och pratar, barnen hjälper till eller leker.

Förutom trädgårdsdagarna deltar du i styrelsen eller i en av ansvarsgrupperna som t.ex. hjälper till med inköp, fräschar upp inne eller utemiljön eller håller IT-miljön uppdaterad.

Vi har en städfirma som städar inne och förvaltning som sköter gräsklippning och annat.

Vad innebär Montessoripedagogiken?

Målet med en montessoriförskola är att grundlägga en sund känsla av egenvärde och självtillit redan hos små människor. Man försöker få barnen att själva upptäcka hur saker och ting ligger till. Läs mer om montessoripedagogiken här.

Vad kostar det att ha mitt barn på Myggan?

Det är samma avgift som hos andra kommunala förskolor.

Hur ser kösituationen ut?

Kontaka vår rektor så kan du få besked direkt. Du kan också hitta
information på Sollentuna kommuns web

Hur ställer jag mitt barn i kö?

Du måste själv ställa ditt barn i kö via Sollentuna kommuns web.