Välkommen till Myggan

På Montessoriförskolan Myggan har vi valt att satsa på:

  • Två barngrupper, en för barn 1-3 år, en för barn 3-6 år
  • Hög personaltäthet, 4-5 barn per pedagog
  • Aktiv och kreativ personal
  • Montessoripedagogiken – barnens naturliga lust att utforska och lära
  • Engagerade föräldrar

Dessutom har vi en stor och skyddad gård på baksidan med gott om fruktträd och bär.